Stichting Maria in Campis (MiC) is een voor-en-door amateurs georganiseerde buitentheaterstichting. We produceren en spelen voorstellingen op het buitentheater Tivoli in het Asserbos in Assen. Met zo’n dertig vrijwilligers kiezen we telkens zelf het thema, type theater en de artistieke begeleiders.

In 2006 ontstond de stichting vanuit de drie toneelverenigingen Peg, Kunst en Strijd en de Asser toneelvereniging. Assen was culturele hoofdstad, de gemeente herstelde buitentheater Tivoli en wij wilden een speciale buitenvoorstelling maken. Vanuit elke vereniging kwam een bestuurslid, vrijwilligers en spelers. Inmiddels zijn twee verenigingen gestopt vanwege het teruglopende ledenaantal. Maar stichting MiC bleek een succesformule: een bijzonder podium, zelf kunnen bepalen wat, wanneer en hoe vaak je een voorstelling speelt in plaats van een vaste regisseur die alles bepaalt, en het projectmatig verbinden van vrijwilligers en spelers in plaats van een verenigingsabonnement. Elke keer zien we wisselende groep met bekende en nieuwe gezichten en trekken we meer publiek.