Onder de naam Tivoli was aan de rand van het Asser Bos vanaf 1879 een uitspanning. Tot 1886 was er ook een kleine dierentuin. De naam Café-Restaurant Boschhuis wordt hier ook genoemd. In 1950 werd begonnen met de vergroting van de nieuwe vijver in het Asser Bos. De grond die daarbij vrij kwam werd gebruikt bij de aanleg van het Openluchttheater Tivoli.

Het Openluchttheater was geen groot succes en werd in 1982 afgebroken.

In 2006 werd een volledig nieuw, maar kleiner theater in gebruik genomen na een grondige restauratie. Jaarlijks vinden er verschillende optredens plaats in het Openluchttheater Tivoli.

Hieronder de toneelstukken die de afgelopen jaren zijn opgevoerd in het theater. In 2024 wordt er weer een grote productie opgevoerd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Robin Hood en de Noormannen in 2018

In Normandië zit Prins John met zijn gevolg. Hij is hierheen verbannen wegens uitbuiting van zijn volk en zelfverheerlijking. Prins John is maar op 1 ding uit: het terug veroveren van zijn macht. Er zijn twee mensen die hem in de weg staan; zijn broer Koning Richard Leeuwenhart en Robin Hood. Het publiek komt binnen op een Franse markt. De Sheriff verplicht een ieder om zijn naam te zetten op een immens groot papier: bent u voor of tegen Noormannen.
In Engeland zit Koning Richard Leeuwenhart op de troon; samen met zijn vrouw Berengaria van Navarra. Richard is gewond en het gaat niet goed met hem. Moet hij zijn macht overdragen? En aan wie dan?
Robin Hood en Lady Marian zijn druk met het voorbereiden van hun huwelijksvoltrekking. Zal het deze keer wel goed gaan? Robin houdt de ontwikkelingen aan het hof in de gaten. Ook maakt hij zich zorgen over de Noormannen die in aantocht zijn.
Die Noormannen zijn eerst bezig om Dorestad in Nederland voor de zoveelste maal plat te branden. Van de ooit zo belangrijke stad is niet veel meer over dan een klein dorpje. En dat is niet bepaald bevredigend. De Noormannen worden geleid door Freydis. Zij heeft een goed tactisch inzicht en besluit dan ook naar Engeland te gaan. Iedereen op de boot zit met zijn of haar motief op die boot. Eenmaal in Engeland blijken de Noormannen hun strijd tegen Koning Richard te moeten staken.

Robin Hood in het Asser Bos in 2017

Robin Hood in het Asser Bos, is een theaterstuk van theatergroep Maria in Campis uit Assen.
De legendarische figuur Robin Hood woont in de Middeleeuwen in Engeland. Veel mensen hebben wel een beeld bij Robin Hood: Een man in een groen pakje met een groene muts met een veer er op. En zo zet regisseur Bert Rossing ook deze Robin Hood op de planken.
Het is een liefdesverhaal tussen Robin Hood en Lady Marian. Ze zijn dol op elkaar, maar tot een huwelijk is het nog steeds niet gekomen. Altijd was er wel weer wat. Komt het nu wel goed? Het is ook een verhaal over de strijd tegen onrecht; tegen uitbuiting; tegen machtsmisbruik. Robin Hood gaat de strijd aan met de Sheriff van Nottinghamshire en zijn baas Prins John. Stokvechtend en zwaardvechtend volgt Robin zijn doel. Als daar maar geen slachtoffers bij vallen.
En het is ook een verhaal over vreemdelingen die uit hun land gevlucht zijn. In dit geval Drenten die naar Engeland zijn gegaan. Hoe reageert Robin Hood en de groep om hem heen hierop?

Straf in 2015

Dit actuele stuk van schrijver Ton Davids, voor Assen bewerkt door Marja Mulder, speelt zich af in een verzorgingstehuis.
Bewoner Anton heeft sinds zijn verhuizing hier naar toe geen woord meer gezegd. Dochter Thelma bezoekt haar vader af en toe en dringt er op aan zijn huis te verkopen. Zoals overal in de zorg moet ook hier in het tehuis flink worden bezuinigd. Het personeel kan het allemaal niet meer aan, dus moet er hulp komen. Die hulp verschijnt in de persoon van Melvin. Hij moet een taakstraf vervullen vanwege het omver rijden van een bejaarde op het zebrapad! Dit gebeurde op de dag dat een paar straten verder een succesvolle bankoverval plaats vond. Het miljoen is nog steeds zoek. Melvin ontpopt zich echter als een talentvolle verzorger en krijgt een wel héél speciale band met de oude man. Dan lopen er nog rond: een verstrooide dokter, een reclasseringsambtenaar, een lieve, maar naïeve verpleegster, een akelige directrice, een stelende buurvrouw. Iedereen is op iets uit, maar wat? Een mooi plot met ontroerende momenten maar ook heel veel humor.

Animal Farm in 2013

Het toneelstuk “Animal Farm” van George Orwell is een regelrechte klassieker dat bij menigeen associaties oproept. De Nederlandse titel luit: “De boerderij van de dieren”, een sprookje voor grote mensen. Het stuk kan niet als familievoorstelling worden beschouwd. Het is een satirisch verhaal met een politieke lading (machtsstrijd, corruptie), dat ook als moderne fabel kan worden opgevat. Ondertussen is PEG opgeheven en is opgegaan in Maria in Campis en is de naam veranderd en is nu theater groep stichting Maria in Campis. Twee leden van het voormalige PEG zijn aan het bestuur toe gevoegd. Ook heeft een vrijwillige medewerker van Animal Farm zitting in het huidige bestuur genomen. Het gaat om een groep dieren die er genoeg van heeft om als slaven van de mensheid te moeten leven en de macht in eigen handen gaat nemen. Zij proberen dit te doen op basis van het principe dat alle dieren gelijk zijn.
Maar net als in de menselijke samenleving blijkt dat sommige dieren meer gelijk zijn dan andere. Waar dit toe leidt, wordt in de loop van het stuk duidelijk. De behoorlijk gedateerde tekst wordt door regisseur Marja Mulder in een nieuw jasje gestoken. Tegelijkertijd worden de ideeën met betrekking tot zang, dans en muziek (akoustisch) zichtbaar en concreet gemaakt.
Kortom de planning is geheel en al gericht op een levendig spektakel.

Don Juan in 2008

Elke man wil Don Juan zijn, elke vrouw wil hem ontmoeten – en ook niet. Waar hij verschijnt zaait hij onrust en verwarring. De gevoelens die hij oproept – hartstocht en overgave bij vrouwen, jaloezie en wraak bij mannen – zijn van een ongekende heftigheid en verstoren het wankele evenwicht van menselijke verhoudingen. Het verhaal van Don Juan, een legendarische vrouwenversierder, is door de eeuwen heen talloze malen verteld. Tegen de figuur Don Juan wordt steeds anders aangekeken. Waar hij vroeger op morele gronden veroordeeld werd zijn we nu bijna jaloers op zijn amorele levensstijl. Hij staat model voor de moderne anti-held: niet langer de redder van de onderdrukten of bedreigde jonkvrouwen, maar de individualist. Dit stuk werd door Frances Sanders en Martine Vosmaer opnieuw geschreven, speciaal voor het Openluchttheater. Dit stuk is in 2008 op de planken gebracht.
Door onder onderbezetting van het bestuur en het steeds moeizamer werd om geld bij elkaar te krijgen hebben we toen besloten eerst maar even te wachten en die tijd te benutten om te kijken waar we eventueel bestuursleden konden vinden. In 2011 is er contact ontstaan met bestuursleden van toneelvereniging PEG en Maria in Campis.
Beide partijen verkeerde in zwaar weer en hebben besloten om gezamenlijk met de stichting Maria in Campis verdere producties te maken.

Maria in Campis in 2006

Het toneelstuk ‘Maria in Campis’ is gebaseerd op de oorsprong van Assen. Hiervoor nemen we een diepe duik in de middeleeuwen. Kort na 1260 werd aan de boerenweg van Witten naar Rolde het Cisterciënzer klooster ‘Sancta Maria de Campe’ gebouwd. Eerder die eeuw had de bisschop van Utrecht opdracht gegeven tot de bouw van dit klooster in de buurt van Coevorden. Maar het was zo vochtig in de moerasgebieden rond het klooster dat de nonnen ziek werden en stierven. Zij vroegen de bisschop om een betere plek. ‘Hassen of Azcen’
Het was de abt van het grote Cisterciënzer klooster van Aduard, die zijn oog liet vallen op de hoog en droog gelegen plaats die de boeren toen ‘Hassen’ of ‘Azcen’ noemden. Dus gingen de zusters verhuizen. En rond het klooster ontstond het dorp Assen. Ziet u haar voor zich? De kloosterzuster Maria, de boerendochter die door de velden dwaalt? ‘Maria in Campis?’
Gevoed door het succes van het project Maria in Campis en vraag vanuit ‘het veld’, is de stichting in november 2007 gestart met een nieuw project…